Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi

ARYA BELGE üst yönetiminde görev aldığım sürece;
 
1. Kurumumun bağlı olduğu yasalara uyacağımı,
2. Misyonu ve vizyonu ile uyumlu hareket edeceğimi,
3. Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin
görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit
yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımı,
4. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgili bölüm yöneticileri, çalışanları ve
dışarıdan anlaşmalı komite üyeleri ve/veya sınav değerlendiricileri üzerinde herhangi
bir şekilde sözlü ya da yazılı, maddi veya manevi hiçbir etki, baskı ve etki, baskı
yaratabilecek diğer olası uygulamalarda bulunmayacağımı
5. 4.madde de adı geçen hususları gerçekleştirebilecek kişi ya da kişilerin tespiti
durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağımı, Akreditasyon kurumu şartları ve MYK
şartları dışına çıkmayacağımı
6. Belgelendirilecek veya belgelendirilmiş personelin bilgilerini, izni olmadan hiçbir kurum
ya da şahıslar ile paylaşmayacağımı (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç),
gizliliğini koruyacağımı
7. Tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyeceğimi ve bu hususta belge kapsamında, ARYA
BELGE’ den belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba,
arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı
8. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat
ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir
aşamasında yer almayacağımı
9. Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak,
üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimi
10. İştiraki veya ilişkim olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, dernek vs. ler ile
ilgili, ARYA BELGE faaliyetleri için oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını
değerlendireceğimi ve etkilerini gidereceğimi
11. Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları ve 17024 standardına uygun şekilde, Personel
Belgelendirme El Kitabı ve ARYA BELGE’ nin belirlemiş olduğu tüm kurallar ve
prosedürlerine uyacağımı
12. ARYA BELGE’ nin bilgilerini başka bir kurum ile paylaşmayacağımı
13.Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi, tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve etik
kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli
tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 
HABERLER
Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne KOSGEB Desteği

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri İş Yeri Açabilecek

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri Okullarda Çalışabilecek

Sigorta Primi İşveren Payı Teşviği 5 Yıl Uzatıldı

Sınav ve Belge Ücretleri 2019 Yılı Sonuna Kadar Devlet Tarafından Karşılanıyor

81 Zorunlu Meslek İçin Muafiyet Tablosu Yayınlandı

ULUSAL YETERLİLİKLER   -   SINAV ŞARTNAMELERİ
DUYURULAR
Arya belge sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmistir

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/2850-arya-mesleki-belgelendirme-hizmetleri-ltd-ti-snav-ve-belgelendirme-yapmak-uezere-yetkilendirildi

Arya Belge 4.Leventteki sınav merkezinde hizmet vermektedir

Arya Belge, 4.Leventte bulunan sınav uygulama merkezinde, akredite olduğu kapsamlarda, mesleğini belgelemek isteyen tüm adayların sınavlarını gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmalara devam etmektedir

Copyright 2016. aryabelge.com.tr Her hakkı saklıdır. BERANET