Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi

ARYA BELGE üst yönetiminde görev aldığım sürece;

 1. Kurumumun bağlı olduğu yasalara uyacağımı
 2. Misyonu ve vizyonu ile uyumlu hareket edeceğimi
 3. Belgelendirme prosesi kapsamında görev alan, yönetimim altındaki tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak, adil ve eşit yürütmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlayacağımı
 4. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgili bölüm yöneticileri, çalışanları ve dışarıdan anlaşmalı komite üyeleri ve/veya sınav değerlendiricileri üzerinde herhangi bir şekilde sözlü ya da yazılı, maddi veya manevi hiçbir etki, baskı ve etki, baskı yaratabilecek diğer olası uygulamalarda bulunmayacağımı
 5. 4.madde de adı geçen hususları gerçekleştirebilecek kişi ya da kişilerin tespiti durumunda gerekli yaptırımları uygulayacağımı, Akreditasyon kurumu şartları ve MYK şartları dışına çıkmayacağımı
 6. Belgelendirilecek veya belgelendirilmiş personelin bilgilerini, izni olmadan hiçbir kurum ya da şahıslar ile paylaşmayacağımı (Türkiye Cumhuriyetinin Yargı organları hariç), gizliliğini koruyacağımı
 7. Tarafsızlık ilkesinden ödün vermeyeceğimi ve bu hususta belge kapsamında, ARYA BELGE’ den belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı
 8. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında yer almayacağımı
 9. Belgelendirme prosesi ile ilgili kişi ya da kuruluşlara karşı tarafsız ve bağımsız kalarak, üçüncü şahıslarca yapılabilecek etki ve baskılardan etkilenmeyeceğimi
 10. İştiraki veya ilişkim olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum, dernek vs. ler ile ilgili, ARYA BELGE faaliyetleri için oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını değerlendireceğimi ve etkilerini gidereceğimi
 11. Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları ve 17024 standardına uygun şekilde, Personel Belgelendirme El Kitabı ve ARYA BELGE’ nin belirlemiş olduğu tüm kurallar ve prosedürlerine  uyacağımı
 12. ARYA BELGE’nin bilgilerini başka bir kurum ile paylaşmayacağımı
 13. Görev tanımımda yer alan tüm faaliyetlerimi, tarafsız, bağımsız, adil, eşit ve  etik kurallarına uygun yürüteceğimi, üçüncü şahıslara karşı tüm bilgi ve kararları gizli tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
HABERLER
Bakanlar Kurulu Kararı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilebilecek Meslek Sayısı 161’e Yükseldi

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşviklerine İlişkin Kanun Değişikliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Arya Belge 14-17 Eylül'de ISAF Fuarında yerini aldı

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek Daha İlave Edildi

BELGELENDİRME PROGRAMLARI - SINAV ŞARTNAMELERİ
DUYURULAR
Arya belge sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmistir

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/2850-arya-mesleki-belgelendirme-hizmetleri-ltd-ti-snav-ve-belgelendirme-yapmak-uezere-yetkilendirildi

Arya Belge 4.Leventteki sınav merkezinde hizmet vermektedir

Arya Belge, 4.Leventte bulunan sınav uygulama merkezinde, akredite olduğu kapsamlarda, mesleğini belgelemek isteyen tüm adayların sınavlarını gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmalara devam etmektedir

Copyright 2016. aryabelge.com.tr Her hakkı saklıdır. BERANET